Op weg naar een moeilijk gesprek

Training moeilijke gesprekken

Regie nemen, stiltes durven laten vallen en ruimte voor emoties is een brug bouwen voor een goed verloop van een moeilijk gesprek.

De training moeilijke gesprekken versterkt:

  • doelgericht communiceren
  • regievaardigheden
  • veilige sfeer creëren
  • omgaan met emoties

Moeilijke gesprekken zijn er in veel soorten en maten. Bijvoorbeeld het voeren van een slecht nieuws gesprek of de eerste opvang bieden na slecht nieuws. Daarbij kan het zijn dat je niet alleen geconfronteerd wordt met de emoties van de ander maar soms ook met je eigen emoties. Hoe pak je dat aan en wanneer vind je dat je het goed doet. Omgaan met angst, verdriet en boosheid vergen specifieke gespreksvaardigheden om een ander echt tot steun te kunnen zijn

Ook het voeren van confronterende gesprekken kunnen moeilijke gesprekken zijn. Bijvoorbeeld een medewerker die niet goed functioneert of negatief gedrag bespreekbaar maken? Zonder omhaal duidelijk zijn, ruimte maken voor reacties en verken mogelijkheden. Wat wil je bereiken, daar gaat het uiteindelijk om.