Iemand die zich agressief opstelt

Agressietraining

Incompany & op locatie

Agressie is veel meer dan verbaal en fysiek geweld. Omgaan met agressie betekent het kunnen begrenzen van grensoverschrijdend gedrag.

De agressietraining versterkt:

  • inzicht in de verschillende uitingsvormen van agressie
  • deëscalerende gesprekstechnieken
  • gedrag begrenzen
  • assertief reageren

Agressief gedrag kent vele uitingsvormen; bewust de ander ongemakkelijk of klein laten voelen is er één van. Frustratie, manipulatie, dwingen, vleien, dreigen en alles wat er tussenin zit kan een uitingsvorm van agressie zijn. In feite gaat het om grensoverschrijdend gedrag, maar waar ligt dan die grens? Daarom is normstelling van een organisatie ontzettend belangrijk om duidelijkheid te bieden in wat wel en niet te accepteren. Naast uiteraard de persoonlijke grens, die is altijd legitiem.

Als iemand met agressief gedrag zijn zin krijgt, spreken we van een succeservaring voor het laten zien van dit gedrag. En er is geen krachtigere bestendiging van gedrag dan een succeservaring. Zo gaat het van kwaad tot erger. Dat maakt het ook zo belangrijk grensoverschrijdend gedrag te kunnen en durven stoppen.