Feedback geven

Feedback training

Incompany & op locatie

Er verandert veel als je tot het besef komt dat feedback vooral betekent dat je de ander deelgenoot maakt van jouw perceptie.

De feedback training versterkt:

  • open communicatie
  • positieve teamsfeer
  • assertiviteit
  • concretiseren
  • wederzijds begrip

Feedback betekent letterlijk terugkoppeling. Een vaak gehoorde uitspraak is: "Ik zal hem daarop aanspreken". Een probleem hierbij kan zijn dat er oordeel in de boodschap mee komt. En dat maakt het voor de ander lastig om te horen wat er gezegd wordt. Laat staan er iets mee te doen.

Om feedback te doen slagen is het essentieel om de boodschap op een open wijze te geven. Zodat de ander ook de gelegenheid heeft om de feedback daadwerkelijk te ontvangen. De focus ligt meestal op de feedback gever. Maar van de ontvanger worden ook specifieke vaardigheden gevraagd om tot een constructief gesprek te komen.

Feedback betekent ook: 'dat wat goed gaat bestendigen.'

Er zijn meerdere methoden voor feedback, ik werk met de 4-G methode. De 4-G's staan voor: gedrag, gevoel, gevolg en gewenst. Daarin staat centraal de 'ik-boodschap' en het bespreekbaar maken van ervaringen aan de hand van concrete situaties.